HAWK Pen - Nu i lager (i begränsad volym)!!!

 

HAWK Thunder den starkaste HAWK någonsin!

 

Här är exempel på några artister som använder Cheyenne´s maskiner.

 

Cheyennes nålhylsor

De bästa nålarna som finns!

 

 

 

Premium Tattoo Supplier

www.premiumtattoo.se

Omfattning:

Dessa allmänna villkor omfattar all försäljning på Premium Tattoo Supplier Webbshop SE810903001801, om inget annat anges eller där särskilt avtalas mellan parterna ingåtts. 

Tillämpning:

Försäljningen på www.premiumtattoo.se är helt och hållet riktad till etablerade tatuerare. Vi säljer enbart till företag. Detta regleras genom registrering innan första köp.

Om du jobbar som lärling i en studio, kontakta oss så ordnar vi det efter en kontroll med din handledare.

 

Orginal/Äkthet:

Alla varor som marknadsförs och säljs på www.premiumtattoo.se är inköpta av orginaltillverkaren: MT.DERM GmbH, Cheyenne Professional Tattoo Equipment, http://www.cheyenne-tattoo.com/

Varorna är tillverkade i Tyskland och steriliseringen av nålar sker i Tyskland.

Pga framgångar förkommer det kopior av deras produkter. Vi eller MT.DERM GmbH, Cheyenne Professional Tattoo Equipment tar inte ansvar för de skador (ekonomiska, fysiska eller psykiska) som kan uppstå då icke-orginal produkter används.  Tänk på din och andras säkerhet.

Beställning:

Företag kan handla direkt via internet eller kontakta oss via kontaktdatan som finns på vår kontaktsida.

Beställningar som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller som på annat sätt medför att denna person eller Premium Tattoo Supplier lider ekonomisk eller annan skada polisanmäls.
IP-nummer sparas för ev. uppföljning.

Frakt:

Kostnaden för frakten är vanligtvis 120 kronor SEK exkl. moms inom Sverige. Till utlandet är fraktkostnaden högre.

Alternativt kan varorna hämtas direkt från vårt lager. Vi har dock ingen kontanthantering eller kortterminal utan all betalning sker via vår webbshop.

Betalning:

Vi förbehåller oss rätten att ändra priser beroende på förändrade omständigheter. Priset på beställningsdagen är det gällande priset.

Postförskott:

Vi har valt att erbjuda betalning med kort pga den ökade säkerheten för båda oss och er som kund samt för att minimera administationen. Vi undviker på detta sett också att kunder missar att betala, och det arbete samt kostnader det medför för att se till att betalning sker. Vanligtvis erbjuds man som kund en längre kredittid via sin kortutfärdare än vad vi kan göra.

I de fall som det uppstår tekniska problem med betalningen eller i andra ej förutsettbara händelser kan vi tillfälligt erbjuda betalning via faktura eller "postförskott / CoD- Cash on Delivery". Transportören (DHL) tar ut en avgift om 150kr inkl. moms vid CoD. Dessa betalmedel används då betalning via kort eller internetbank ej kan utföras.

Faktura:

Vi har valt att endast erbjuda betalning med kort pga den ökade säkerheten för båda oss och er som kund samt för att minimera administationen. Vi undviker på detta sett också att kunder missar att betala, och det arbete samt kostnader det medför för att se till att betalning sker. Vanligtvis erbjuds man som kund en längre kredittid via sin kortutfärdare än vad vi kan göra.

I de fall som det uppstår tekniska problem med betalningen eller i andra ej förutsettbara händelser kan vi tillfälligt erbjuda betalning via faktura. Detta betalningssätt är förbehållet kunder som har handlat via oss tidigare och betalat i sina betalningar i tid

Leverans/Avgifter:

Varorna levereras inom 1-5 arbetsdagar (om inget annat anges i produktbeskrivningen), med reservation för om något händer som står utanför vår kontroll eller att aktuell vara har utgått ur vårt sortiment.

Alla leveranser sker med DHL. Vi ansvarar inte för försändelsen när vi skickat den. Önskar Ni få Er leverans sänt med varurförsäkring, meddela oss detta i samband med beställning. Skulle Ert paket vara trasigt vid ankomst, kontakta Ert lokala DHL kontor. Vi försöker givetvis att skicka på det för kunden mest ekonomiskt fördelaktiga sättet. Leverans sker endast inom det land som kunden uppgivit vid registrering, i fall ej annat avtalats.

Alla saluförda varor är på hemsidan markerade med lagerstatusindikering. Butiksägaren reserverar sig för eventuella felaktiga uppgifter som ligger till grund för dessa lagerstatusindikeringar, vilken kan få till följd att leverans kan komma att ske tidigare såväl som senare än anvisat/beräknat. Delleverans av order sker endast på kunds begäran och medför ytterligare fraktkostnad för kund. Före eventuell förändring av Er order kontaktas Ni.

Priserna anges i svenska kronor (SEK) . Alla priser är exklusive moms om inget annat anges.

Kundtjänst:

I normala fall sker all kontakt mellan kund och Premium Tattoo Supplier Webbshop via e-post. Utom i vissa fall, därför ber vi Er alltid att även lämna mobilnummer/telefonnummer vid kontakt med oss och vid beställning.

Villkor för leveranser utanför Sverige:

Leverans utanför Sverige sker mot kortbetalning. Var vänlig ta kontakt med oss via vår e-post eller via vår kontaktsida.

Produktinformation:

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande produkter. Alla bilder på våra sidor ska ses som illustrationer och butiksägaren kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet. Färgskiftningar kan förekomma eftersom en del bilder är scannade, och bildkvaliteten kan skifta beroende på vilken dator/programvara/upplösning som används. Färgåtergivning via bildskärm kan innebära problem beroende på vilken inställning eller typ av bildskärm man har. Detta kan då innebära viss färgavvikelse, vilket kunden bör vara medveten om. Vi reserverar oss för slutförsäljning.

Reklamationer:

Om varan är trasig, skadad eller om vi levererat fel vara ska Ni kontakta oss innan Ni gör något annat. Vi avser att besvara all e-post inom 24 timmar (vardagar). Produkten skall returneras oanvänd, väl emballerad med tillhörande originalförpackning. Vid fel som Premium Tattoo Supplier ansvarar för erhåller Ni kostnadsfritt en ny/reparerad vara. Transportskada anmäls till DHL.

Ångerrätt:

Enligt distansavtalslagen har privatpersoner rätt att ångra ett köp inom 14 kalenderdagar från mottagandet.

I det fall Ni vill begära ångerrätt av produkt skickar Ni ett meddelande till oss via vår kontaktsida. I meddelandet anger Ni ordernummer, namn, adress, telefonnummer samt anledningen till att Ni vill ångra köpet. Återsändande av vara sker med hänvisning till distansavtalslagen vilket ej ger kunden rätt att begära ersättning för fraktkostnader vid ångerköp. Produkten ska returneras väl emballerad, oskadad och i obruten originalförpackning. Varan måste vara oanvänd. Kunden står för fraktkostnaden. Inga pengar betalas ut förrän vi har fått varan och sett att den är oanvänd och oskadad. Retur får inte ske som postförskott, efterkrav eller ej uthämtad försändelse.

Distansavtalslagen reglerar köp mellan företag och privatperson. Vi säljer enbart till företag. När köp har genomförts (kortbetalning och köpbekräftelse via e-post) ges ingen ångerrätt.

Behandling av kunduppgifter:

När kund erlägger sin beställning, godkänner kund att Premium Tattoo Supplier  får spara och lagra kunduppgifter i kundregister för behandling av order/beställning samt kunduppföljning. Önskar Ni som kund raderas ur kundregister är det bara att kontakta oss. Allt detta gäller om inget inträffar som står utanför Premium Tattoo Supplier kontroll som till exempel dataintrång, datavirus, stöld etc.

Falska beställningar:

Beställningar som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller som på annat sätt medför att personen eller Premium Tattoo Supplier lider ekonomisk eller annan skada polisanmäls, IP-nummer sparas för uppföljning.

Force majure:

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från butikägarens sida, som gör att butiksägaren ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, ska utgöra grund till att butiksägaren befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.